You are here: Home » อิตาลี » ทีมฟุตบอล Lazio

ทีมฟุตบอล Lazio

ชื่อเต็ม : โซชีเอตาสปอร์ตีวาลาซีโอ
ฉายา : Biancocelesti (The White and Sky Blues), Biancazzurri (The White and Blues)
ก่อตั้ง : 9 January 1900
สนาม : สตาดีโอโอลิมปีโก
ลีก : เซเรียอา
ผู้จัดการ : วลาดิเมียร์ เพ็คโควิช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *